Dane kontaktowe


LOT
Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo

Organizację wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego dnia: 02.08.2005 r
Numer KRS: 0000238631
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Siedziba: 78-449 Borne Sulinowo Al. Niepodległości 6 lok.17
NIP: 6731885950  
REGON: 320406579
Numer rachunku bankowego: 25 2130 0004 2001 0543 0988 0001